Aktuell

Découvrez ou redécouvrez les Pointillistes à l'Albertina de Vienne,

à partir du 16 septembre 2016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zu entdecken oder wiederentdecken:

Seurat, Signac, Van Gogh – Wege des Pointillismus, Albertina Wien,

ab dem 16. Sept. 2016

 

 

 

 

 

 

 

Paul Signac, Venedig, die rosa Wolke, 1909

Albertina Wien – Sammlung Batliner

http://www.albertina.at/de/seurat_signac_vangogh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentare sind geschlossen.